Chứng chỉ hành nghề do Bộ Y Tế cấp

Chứng chỉ

Khi lựa chọn một cơ sở khám chữa bệnh bất kỳ, bệnh nhân cần tìm hiểu xem đơn vị đó có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh không. Đặc biệt với phương pháp châm cứu, bấm huyệt, người thực hiện liệu pháp nhất quyết phải được đào tạo bài bản cũng như kinh nghiệm thực tế trên bệnh nhân để dò đúng huyệt trên những cơ địa bệnh nhân khác nhau.

Dưới đây là mẫu Chứng Chỉ Hành Nghề Do Bộ Y Tế cấp cho Khương Trang Gia - xác nhận được phép khám chữa bệnh cũng như thời gian hành nghề thực tế đến thời điểm cấp chứng chỉ.